Zero waste: Tesco začalo kompostovať

Tesco ako prvý reťazec na Slovensku spustilo pilotný projekt elektrického kompostovania. Chce spracovať maximálnu kapacitu potravinového odpadu, čo predstavuje takmer jednu tonu potravinového odpadu týždenne.

Zdroj snímky: Tesco

„Myšlienka elektrického kompostéra vznikla na základe minimalizácie potravinového odpadu, zlepšenia procesu recyklácie a taktiež možnosti úspory nákladov na odvoz a likvidáciu potravinového odpadu. Zároveň používanie elektrického kompostéra predstavuje moderné a ekologické recyklovanie všetkých druhov potravinového odpadu priamo na mieste jeho vzniku,“ vysvetľuje Lukáš Valach, CE Project Manager Tesco.

Zdroj snímky: Tesco

Chcú kompostovať všetok odpad

Prevádzka elektrického kompostéra sa začala v polovici apríla v hypermarkete Tesco Partizánske. Maximálna denná kapacita spracovania potravinového odpadu je takmer 140 kg potravinového odpadu za jeden deň. V súčasnosti kompostér spracováva 40 kg potravinového odpadu. „V prvých dňoch musí kompostér pracovať na 30 percent svojej maximálnej kapacity, aby sa správne naštartovali mikroorganizmy, ktoré zabezpečujú premenu potravinového odpadu na výživný kompost. Neskôr sa budú dávky potravinového odpadu zvyšovať. Aktuálne sme od začiatku takto premenili na kompost 440 kg potravinového odpadu, pričom naším cieľom je spracovať maximálnu kapacitu potravinového odpadu, čo je takmer jedna tona potravinového odpadu týždenne,“ doplnil Lukáš Valach.

Elektrický kompostér pri 90-percentnej redukcii vstupného materiálu dokáže premeniť potravinový odpad na výživný kompost do 24 hodín, to znamená, že z 1 000 kg potravinového odpadu vznikne cca 100 kg kompostu.