Úrad varuje pred podozrivým internetovým obchodom

Zásielkonoš.sk vyžaduje platbu výlučne pred dodaním tovaru, k tomu však už dôjsť nemusí. Na podozrivý internetový obchod upozorňuje Slovenská obchodná inšpekcia.

Zdroj reprofoto: Igelitka

Úrad dostal minulý aj tento rok viacero podnetov na internetový obchod Zásielkonoš.sk. „Platbu za objednaný tovar je možné realizovať výlučne vopred, pričom zo spotrebiteľských podaní vyplýva, že zaplatený tovar spoločnosťou dodaný nie je. Navyše po uskutočnení nákupu a realizácii platby s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov, uvedených na stránke e-shopu,“ píše Slovenská obchodná inšpekcia na svojej stránke.

Nepredávajú, len ponúkajú

Zásielkonoš, pod ktorým vystupuje spoločnosť World Shipping Shops z Londýna, nedávno na svoju stránku pripísal, že nie je predajcom žiadneho tovaru, ktorý sa na stránkach ponúka. Tovar posiela na adresu zákazníka vždy predávajúci, čo je vo väčšine prípadov z Číny alebo z USA. „Z čoho vyplýva, že webová stránka zasielkonos.sk funguje len ako sprostredkovateľ kúpy a nie ako predávajúci,“ píše SOI.

Sťažnosti riešia iní

Tá po prešetrení navyše zistila, že držiteľom tejto internetovej domény bola spoločnosť Otto Central Europe z Maďarska. Slovenská obchodná inšpekcia sa však v rámci svojich kompetencií zameriava iba na obchodníkov zo Slovenska. Nespokojným zákazníkom preto odporúča sa so sťažnosťou obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum, Ministerstvo hospodárstva, Mierová 19, 827 15 Bratislava, tel.: 02/ 4854 2317, 02/4853 2019, fax: 02/ 4854 1627, e-mail: info@esc-sr.sk , web: www.esc-sr.sk.