V obchodoch nemá kto predávať. Reťazce idú do škôl

Reťazce vytvorili pre študentov v duálnom vzdelávaní 550 miest. Aj keby stredné školy opustilo toľko nových vyučených predavačov, nestačilo by to pokryť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, s ktorým zápasia.

Zdroj snímky: Pexels.com

Otváranie nových predajní a prirodzená fluktuácia zamestnancov. To sú hlavné dôvody, prečo siete združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) dlhodobo pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Aj preto sa Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl a Tesco rozhodli pred dvomi rokmi zapojiť do duálneho vzdelávania. Investovali do neho viac ako pol milióna eur a vytvorili miesta pre 550 študentov, ktorí môžu odbornú prax vykonávať v 175 certifikovaných predajniach členov SAMO po celom Slovensku.

Okrem možnosti zamestnať sa hneď po skončení strednej odbornej školy získa študent praktické zručnosti v reálnych podmienkach obchodu, naučí sa pracovať s najnovšími technológiami v oblasti obchodu, získa pracovné návyky, ale napríklad aj podnikové štipendium.

Nenaplnené kapacity duálneho vzdelávania

Aktuálne takto študuje 53 žiakov a od septembra k nim pribudne ďalších 61, takže celková kapacita, ktorú reťazce pripravili ešte nie je ani zďaleka naplnená. „Členovia SAMO sa do systému duálneho vzdelávania zapojili pred dvomi rokmi a neočakávali, že kapacita, bude naplnená hneď na začiatku. Keď spočítame aktuálnych prvákov a druhákov v triedach SAMO s ďalšími žiakmi od školského roka 2017/2018, je to spolu vyťaženosť na viac ako 20 percent, a to máme žiakov iba v prvých troch ročníkoch,“ hovorí pre Igelitku Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu. Tá zároveň dodáva, že siete veria, že sa im voľné miesta v najbližších rokoch podarí naplniť.

Aj keď sa tak stane, nebude to obchodníkom stačiť. „Za Slovenskú alianciu moderného obchodu môžeme konštatovať, že aj keby sa naplnila celá kapacita duálneho vzdelávania na stredných odborných školách spolupracujúcich so SAMO, nepokrylo by to nedostatok pracovnej sily vyplývajúci z rozvoja sietí predajní našich členov a tiež určitej miery fluktuácie v tomto povolaní,“ pokračuje Katarína Fašiangová.

Platy v obchode rastú

To je aj dôvod, prečo sa reťazce snažia toto povolanie pre zamestnancov zatraktívniť a zvyšujú zamestnancom platy. „Podľa štatistického úradu sa priemerná nominálna mesačná mzda v maloobchode zvýšila v januári 2017 oproti januáru 2016 o 6,9 percent na 648 Eur a podľa údajov od našich členov bol tento nárast, predovšetkým na nižších pozíciách v predajniach, ešte vyšší. V niektorých prípadoch predstavoval nárast mzdy medziročne až 10 – 15 percent,“ dodáva Fašiangová.