Lidl sťahuje z predaja životu nebezpečné pásy na cumeľ

Pás na cumeľ z Lidlu môže kvôli svojej dĺžke dieťa priškrtiť, pri prehltnutí malých častí dokonca hrozí riziko udusenia. Výstrahu pred nebezpečným výrobkom priniesla Slovenská obchodná inšpekcia na svojej internetovej stránke. Autorom tohto oznámenia je sám dodávateľ a vyzýva, aby pás na cumeľ ľudia vrátili naspäť do obchodov.

Nebezpečný pás na cumeľ pre Lidl dodávala firma Roman Habermann Bijoux-Modische Accessoires, na pultoch obchodu sa dal nájsť vyše štyroch mesiacov. Spoločnosť iniciatívne rozoslala upozornenie s tým, že chce preventívne chrániť spotrebiteľov.

pás na cumeľ

Nebezpečné pásy na cumeľ z Lidla. Zdroj snímky: SOI

Vrátiť sa dá kdekoľvek

Lidl okamžite prebral výzvu dodávateľa, ktorý hovorí o nebezpečenstve uvoľnenia malých častí pásu na cumeľ. „Za nepriaznivých okolností môže prísť k uvoľneniu malých častí tohto produktu, pričom pri prehltnutí týchto častí malými deťmi vzniká nebezpečenstvo udusenia,“ píše dodávateľská firma.

Pásy na cumeľ sa predávali pod značkou Lupilu, dôležitý je aj IAN kód 281251, ktorý sa nachádza na zadnej časti obalu. Ostatných produktov spoločnosti Roman Habermann Bijoux-Modische Accessoires ani iných produktov, ktoré sa predávajú pod značkou Lupilu, sa riziko nemá týkať.

„V prípade, že ste si spomenutý výrobok zakúpili, môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne, pričom Vám budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku,“ oznamuje Lidl.

Iniciatívnych je málo

Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie sa dá nájsť množstvo upozornení pred nebezpečnými výrobkami, kvalite potravín sa zasa venuje Štátna veterinárna a potravinová správa. Prípadov, kedy firma sama zverejní oznam o tom, že tovar, ktorý umiestnila na trh, je nebezpečný, je omnoho menej, ako nálezov SOI.

Napríklad v polovici júla firma Luxera z Pezinka upozornila na to, že pri manipulácii s LED reflektorom s názvom Metaled hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. V poslednom čase si SOI dala pozor najmä na hračky a predovšetkým rôzne bábiky pochádzajúce z Číny. Pri všetkých upozorňovala na chemické riziko s možným poškodením zdravia.

Zdravotné riziko predstavoval taktiež pánsky kožený opasok, ktorý obsahoval príliš veľa chrómu, či lepidlo, v ktorom bolo až priveľa toluénu.